Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam

16/09/2022

Lai palīdzētu šajā krīzē, valdība un pašvaldība nodrošinās iedzīvotājiem dažāda veida atbalstu. Vairākiem atbalsta veidiem iedzīvotāji varēs pieteikties pašvaldībā, bet atsevišķus atbalsta veidus piemēros automātiski. Vairāki atbalsta veidi summēsies.

Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu segšanai

Valdība kompensēs energoresursu cenu pieaugumu mājsaimniecībām. Tiem, kas apkurei izmanto dabasgāzi vai centralizēto siltumapgādi, valsts atbalstu piemēros automātiski, bet pārējiem no 1. oktobra jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā.

Kuldīgas novada pašvaldība lūdz iesniegumus iesniegt elektroniski ar Latvija.lv portāla starpniecību. Ja nāksiet klātienē, lai nebūtu jāstāv rindās, pirms ierašanās aicinām iepriekš pieteikties vizītei:

• Kuldīgā – domes klientu apkalpošanas centrā Baznīcas ielā 1 (tālr. 63322469, 29579618) vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

• Skrundā – valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas.

Ja izmantojat centralizētās siltumapgādes pakalpojumus

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 EUR/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Ja apkurināt mājokli ar malku

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3. Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 EUR sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 EUR). Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Ja apkurināt mājokli ar koksnes briketēm vai granulām

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu. Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā.

Ja apkurināt mājokli ar elektroenerģiju

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus kopā ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Ja apkurināt mājokli ar dabasgāzi

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

Infografikās: Energoresursu sadārdzinājuma piemērs Kuldīgā un Skrundā

KULDĪGAS NOVADA VĒSTIS, https://www.kuldiga.lv/vestis