Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana

02/02/2023

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2022. gada 29. novembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/006 “Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Kuldīgā” īstenošanu.

Projekta realizācijas mērķis ir centralizētā siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Projekta ietvaros paredzēts Kuldīgā centralizētās siltumapgādes sistēmā rekonstruēt esošo katlu māju, rekonstruējot kurtuvi un uzstādot jaunu katlu ar līdz 1 MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri ar jaudu līdz 1,25 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta mērķa sasniegšana sniegs sekojošus ieguvumus: tiks samazināts kurināmā patēriņš; apkures katlu darbības pārtraukumu samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus; uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību; paaugstināsies siltuma piegādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas 2 200 000 EUR.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums 819 100 EUR.

SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" 1 380 900 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.

ES KS