Izsolē tiek pārdots transportlīdzeklis ZIL

14/07/2023

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsolē pārdod 1988. gada izlaiduma transportlīdzekli ZIL. Izsole notiks 1. augustā 14.00 SIA „Kuldīgas siltumtīkli” birojā, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā (tiešsaistē ZOOM).

Izsoles objekta veids - Transportlīdzeklis ZIL 431412 KS 2561 K

Objekta raksturojums
Izlaiduma gads 1988. g.
Šasijas numurs – 2798853
Degvielas tips – benzīns
Pilna masa – 9250
Sertificēts vērtējums
Fotofiksācija

Objekta nosacītā sākumcena 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi)

Publikācija pieejama no (publicēšanas datums) līdz (pretendentu pieteikšanās datums) 17.07.2023.- 01.08.2023.

Izsoles veids Mutisks (tiešsaistē ZOOM)

Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā

Izsoles datums 01.08.2023.

Izsoles laiks 14:00

Izsoles vieta / norises kārtība SIA „Kuldīgas siltumtīkli” birojs, Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads (tiešaistē ZOOM)

Izsoles solis 50 EUR

Objekta apskates vieta un laiks Stacijas iela 6, Kuldīga. Iepriekš vienojoties ar Uldi Cīruli (tālrunis – 371 29116881)

Izsoles noteikumi - Izsoles noteikumi, Pieteikums, Līguma projekts

Kontaktpersona Marta Rušmane t. +371 27020931