SIA “Kuldīgas siltumtīkli” vadīs Ervīns Šteinbergs

02/11/2023

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētāja amata pienākumi uzticēti Ervīnam Šteinbergam, kurš līdz šim pildījis pagaidu vadītāja pienākumus. E. Šteinbergu kā piemērotāko kandidātu izvēlējās konkursa komisija. 1. novembrī dalībnieku sapulcē E.Šteinbergs apstiprināts uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā.

“Ervīns Šteinbergs sevi pierādījis kā profesionāls līderis, kurš nozarē darbojas jau kopš 2003. gada.  Vairāku gadu garumā pildot SIA “Kuldīgas siltumtīkli”  tehniskā direktora vietnieka un līdz šim arī pagaidu vadītāja pienākumus, E. Šteinbergs iemantojis kolēģu un nozares uzticību. Energoefektivitātes stiprināšana un attīstības procesi ir būtisks virzītājspēks SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izaugsmē un esmu pārliecināts, ka E. Šteinberga pieredze būs vērtīgs ieguldījums uzņēmuma attīstībā.” vēlot apņēmīgi turpināt iesākto darbu uzņēmuma un visa novada labā, sacīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts.

Atklāts konkurss uz SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētāju  tika izsludināts 2023. gada 14. augustā ar pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 28. augustam. Noteiktajā termiņā tika saņemti pieci pieteikumi. Konkurss uz vakanto valdes priekšsēdētāja amatu noritēja trīs kārtās – 1. kārtā tika veikta valdes priekšsēdētāja amata kandidātu iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām valodu prasmei, izglītībai un darba pieredzei.

Otrajā kārtā nominācijas komisija veica intervijas ar kandidātiem, kuru laikā izvērtēja pieredzi, stratēģisko redzējumu un profesionālās zināšanas. Uz šo kārtu pretendentiem bija jāsagatavo un jāprezentē savs redzējums par SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbību un attīstības perspektīvām, svarīgākajām prioritātēm un jāsniedz priekšlikumi to īstenošanai.

Konkursa trešajā kārtā tika padziļināti vērtētas kandidātu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums. lēmumu pieņemšana un atbildība, komandas vadīšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana. Apkopojot konkursa trīs kārtu kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par nominantu SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētāja amata konkursā atzīt Ervīnu Šteinbergu, kura kandidatūra apstiprināta 1. novembra dalībnieku kopsapulcē.