Jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi

15/08/2023

Aicinām klientus, kuriem vēl nav noslēgts siltumenerģijas piegādes līgums ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli", to izdarīt tuvākajā laikā! Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot ir aizliegts!

Ministru kabineta noteikumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosaka, ka siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar šiem noteikumiem un piegādātāja un lietotāja noslēgtu līgumu par siltumenerģijas piegādi.

Līguma noslēgšanai jāiesniedz īpašuma apliecinošs dokuments un pilnvara slēgt līgumu, ja līguma slēdzējs nav īpašnieks.

Ja īpašums jau ir pieslēgts centralizētajiem siltumtīkliem, bet īpašumam ir mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad jaunajam īpašniekam vai īrniekam jāvēršas SIA "Kuldīgas siltumtīkli" birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā un jānoslēdz jauns līgums par siltumenerģijas piegādi.  Līguma noslēgšanai jāuzrāda īpašumtiesību apliecinošs dokuments vai īres līgums.

Kontaktinformācija:
Adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga
Tālrunis: 63323721
E-pastssiltums@kuldiga.lv