Aug

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas tarifs

31/08/2023

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā turpinās darbs pie SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tarifa projekta izskatīšanas, bet, kad tas stāsies spēkā, vēl nav zināms.

Lasīt visu >>

Siltumtrases remonts Šaurā un Torņa ielā

29/08/2023

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" darbinieki šonedēļ remontē siltumtrasi Šaurā un Torņa ielā, Kuldīgā. Atsedzot vietu, kur konstatēti siltuma zudumi, tiek laboti bojātie elementi. 

Lasīt visu >>

Izmaiņas norēķinu kārtībā par apkuri un karsto ūdeni

28/08/2023

Līdz ar siltumapgādes norēķinu kārtības izmaiņām, vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki no 28. augusta aicināti slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA “Kuldīgas siltumtīkli” (KS).

Lasīt visu >>

Uzaicinājums cenu aptaujai šķeldas piegādēm septembrī

24/08/2023

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju Nr. KS/2023/CA/5 par šķeldas piegādi periodam no 1. līdz 30. septembrim. Prognozētais apjoms 6000 ber. m3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembra 17.00.

Lasīt visu >>

Apkures sistēmas darbības traucējumi Kuldīgā

22/08/2023

24. augustā, ceturtdien, iespējami apkures sistēmas darbības traucējumi visā Kuldīgas pilsētas teritorijā. Atslēgums saistīts ar avārijas situācijas novēršanu siltumapgādes tīklos Šaurā un Torņa ielā.

Lasīt visu >>

Uzmanību!

17/08/2023

Pamatojoties uz saņemto elektronisko paziņojumu no namu apsaimniekotāja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par siltumapgādes norēķinu kārtības izmaiņām, gaidām dzīvokļu īpašniekus noslēgt līgumu.

Lasīt visu >>

Jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi

15/08/2023

Aicinām klientus, kuriem vēl nav noslēgts siltumenerģijas piegādes līgums ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli", to izdarīt tuvākajā laikā! Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot ir aizliegts!

Lasīt visu >>

Šaurā un Torņa ielā Kuldīgā notiek remontdarbi

15/08/2023

Uzmanību! SIA "Kuldīgas siltumtīkli", sākot no šodienas, 15. augusta, veic remontdarbus Šaurā un Torņa ielā Kuldīgā (attēlā iezīmētās vietas)Tiek remontēta siltumtrases maģistrāle, avārijas stāvokļa novēršanai.

Lasīt visu >>

Aicina pieteikties uz SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” valdes priekšsēdētāja amatu

14/08/2023

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" (reģistrācijas Nr. 40003007890, juridiskā adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga, LV-3301) valdes priekšsēdētāja amatu.

Lasīt visu >>

Cenu aptauja par kokskaidu granulu iegādi/piegādi

11/08/2023

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" aicina iesniegt piedāvājumu kokskaidu granulu iegādei/piegādei SIA “Kuldīgas siltumtīkli” katlumājām Kuldīgā, Padurē, Pelčos, Rendā un Mežvaldē.

Lasīt visu >>