SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas tarifs

31/08/2023

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā turpinās darbs pie SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tarifa projekta izskatīšanas, bet, kad tas stāsies spēkā, vēl nav zināms.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pērn, 2022. gada 1. jūlijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pirmo reizi iesniedza SIA “Kuldīgas siltumtīkli” noteiktā siltumenerģijas tarifa projektu. Otro reizi – 2022. gada 28. decembrī. Atkārtotu tarifa projektu SIA “Kuldīgas siltumtīkli” bija jāgatavo no uzņēmuma neatkarīgu apstākļu dēļ. Tas saistīts ar būtiskām juridiskām izmaiņām siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Komisijā šobrīd vēl turpinās darbs pie tarifa projekta izskatīšanas.

“Kuldīgas siltumtīklu” iesniegtais projekts nav vienīgais, kuru izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Regulēšanas komisijas mājaslapā redzams, ka tie ir vairāki desmiti, līdz ar to tarifu apstiprināšana ieilgst.

Vēl precīzs jaunais tarifs nav zināms, bet plānots, ka izmaksu sadārdzinājuma dēļ, tas būs tuvu vai nedaudz pārsniegs tarifu, kāds bija šā gada janvārī – 95,17 eiro plus PVN par megavatstundu.

SIA ,,Kuldīgas siltumtīkli” iesniegtajā tarifu projektā lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām izmaksām veido kurināmā izmaksas (52%), darba samaksa ar sociālajām apdrošināšanas iemaksām (24%) un pamatlīdzekļu nolietojums (11%).

Šobrīd “Kuldīgas siltumtīklos” ir spēkā 2023. gada 20. aprīlī pieņemtais tarifs , kas ir 70,48 eiro + PVN par megavatstundu. Esošais tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā, bet, paaugstinoties tarifam, plānots, ka tas būs līdzvērtīgs vidējam apkures tarifam Latvijā.

Jāpiebilst, ka iesniedzot tarifu projektu izskatīšanai regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa regulators.

Regulators pakalpojuma sniedzēju aprēķinātos tarifu projektus izvērtē un apstiprina atbilstoši likumam par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, metodikai (SPRK padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”) un citiem normatīviem aktiem.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas.

Latvijā spēkā esošo siltumenerģijas tarifu salīdzinājums uz 2023. gada 21. jūliju - skatīt ŠEIT.