Cenu aptauja par malkas iegādi

Publicēts: 21/05/2020 13:30

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies cenu aptauja par kurināmās malkas piegādēm. Kopumā saņemti pieci piedāvājumi par 3200 kubikmetriem. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Lateira” un MPKS “Mežsaimnieks”.

Kurināmās malkas specifikācija:

  • apaļkoksne (lapu un skujkoku ts.k. ne vairāk kā 50% no kopējā daudzuma);
  • malkas garums 3 m;
  • malkas diametrs ne mazāks kā 8 cm;
  • trupe pieļaujama ne vairāk kā 10% no diametra;
  • nav pieļaujami mehāniski piejaukumi - māls, smilts, utt.);
  • daudzuma noteikšanai piemērojams koeficients - 0,6.

Malkas cenā iekļaujami arī transporta izdevumi līdz katlumājām Rendā vai Padurē (abas ir Kuldīgas novada teritorijā).

Aptuvenais piegādes apjoms kopā pa visu periodu ir līdz 640 m3.

Piegādes paredzētas pa visu periodu - gan vasaras, gan rudens, gan ziemas mēnešos. Piegādes grafiks tiek atsevišķi saskaņots pirms plānotās piegādes uzsākšanas. Aptuvenās piegādes pa mēnešiem plānotas sekojoši:

2020. gada jūlijs - 80 m3

2020. gada augusts - 80 m3

2020. gada septembris- 160 m3

2020. gada oktobris - 160 m3

2020. gada novembris - 80 m3

2020. gada decembris - 80 m3

Apmaksa tiek veikta līdz 65 dienām no malkas piegādes brīža. Līgumi par malkas piegādēm var tik noslēgti ar vairākiem piegādātājiem vienlaicīgi.

Malkas piegādes cenas par 1 m3 piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 10.06.2020., iesniedzot to klātienē vai atsūtot pa pastu uz biroja adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, vai iesūtīt e-pastā: siltums@kuldiga.lv .

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t.: 63323721 vai 28314075.