Cenu aptauja par šķeldas piegādi

Publicēts: 21/05/2020 13:54

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludinātā cenu aptauja par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā - Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6 kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Kopumā saņemti 19 piedāvājumi par 330’060 berkubikmetriem no vietējiem līdzšinējiem Kuldīgas novada piegādātājiem, kaimiņu novadu uzņēmējiem un kaimiņvalstu šķeldas piegādātājiem.

Izvērtējot visus piedāvājumus, līgumi par piegādēm tiks slēgti ar z/s Pūces, SIA "Mežmaļi", SIA "Energoparks", SIA "Palleteries", pilnsabiedrību "Daibi apvienība", UAB "Pusbroliai", SIA "Ekomežs", SIA "Olarāji Agro".

Rezerves līgumi tiks slēgti ar SIA "Pata", SIA "Ūsi" un SIA "Bērzi plus".

 

Iepriekš ziņojām, ka kopējais nepieciešamais šķeldas apjoms 2020./2021.g. apkures sezonā (no 01.10.2020.- 31.05.2021.) ir 50 000 ber.m3.

Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem.

Aptuvenie šķeldas piegādes daudzumi pa mēnešiem tiek atrunāti ar katru piegādātāju individuāli.

Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek veikta 65 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Atsevišķos gadījumos apmaksa var tik noteikta līdz 30 dienām no piegādes veikšanas brīža un par šo tiek panākta vienošanās ar potenciālo piegādātāju pirms līguma noslēgšanas (šādai rīcībai par pamatu tiek ņemta līdzšinējā sadarbība, šķeldas kvalitāte, kvalitātes nemainīgums, piegādes regularitāte).

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2020. gada 10. jūnijam, pulksten 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāasūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

1)    Aptuvenais vēlamais piegādes apjoms ber.m3 apkures sezonā (cik jūsu uzņēmums gatavs piegādāt laika posmā no 01.10.2020.- 31.05.2021.);

2)     Šķeldas piegādes cena:

2.1. Nomaļu, malkas šķeldai ......... eur/ ber.m3 ;

2.2. meža, zaru šķeldai ......... eur/ ber.m3 ;

Ja plānots piegādāt tikai viena veida šķeldu, tad norāda cenu tikai tam šķeldas veidam, ko plānots piegādāt.

Pēc piedāvājumu saņemšanas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.

LĪGUMA PROJEKTS