Ozolos – videonovērošana

06/09/2017

Lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” arī Rendas pagasta Ozolu katlumāju aprīkojusi ar videonovērošanas kamerām.

Šāds risinājums rasts, jo šovasar, laikā kad nav apkures sezona, slēgtajās un ar signalizāciju aprīkotajās telpās mēģināts iekļūt. Tas neizdevās, nostrādājot signalizācijai. Pēc trauksmes signāla saņemšanas, objektu ierodas pārbaudīt atbildīgās personas.

Videonovērošana ir viens no galvenajiem veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu apsargājamā teritorijā augstu drošības līmeni.

Ozolos ir divas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. “Kuldīgas siltumtīklu” katlumāja apgādā ar siltumu vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājus, jo otra ēka – “Plēderi” – ir tukša un neapdzīvota. “Liepziedos” no 35 dzīvokļiem aizņemti ir tikai 22, vienā no tiem darbojas arī medpunkts.

ANITA ZVINGULE