Sep

Dzīvokļa īpašniekiem jāinformē mājas apsaimniekotājs par nepieciešamību padot siltumu

28/09/2017

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pamazām uzsāk apkures sezonu Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos. 

Lasīt visu >>

Palēnām sākas apkures sezona

27/09/2017

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pamazām sāk piegādāt siltumu daudzdzīvokļu namiem, iestādēm un privātmājām. Priedainē top jauna katlumāja.

Lasīt visu >>

Informācija "Atmodu" un "Upeskalnu" iedzīvotājiem

27/09/2017

Iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājās "Atmodas" un "Upeskalni" Kurmāles pagasta Priedainē, līgumi ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli" par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu nebūs jāslēdz, jo SIA "Kuldīgas siltumtīkli" slēgs savstarpēju līgumu ar šo māju apsaimniekotāju SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". 

Lasīt visu >>

Lai ziemā būtu silti

27/09/2017

Rudens atnākšana iezīmējusies ar ievērojamām lietavām, arī gaisa temperatūra pakāpeniski sāk pazemināties. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas siltumtīkli” vasarā aktīvi strādājusi un vēl šobrīd turpina darbu, veicot nepieciešamos remontdarbus un uzturot kārtībā infrastruktūru.

Lasīt visu >>

Priedaines iedzīvotāji aicināti parakstīt līgumus

14/09/2017

Tā kā apkures nodrošināšanu Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines ciemā no SIA “Centrs” ir pārņēmusi SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, tad dzīvokļu īpašnieki/īrnieki aicināti parakstīt jaunos līgumus.

Lasīt visu >>

Liepājas 14 siltumu nodrošinās “Kuldīgas siltumtīkli”

14/09/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izbūvēs siltumtrases pieslēgumu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamai mājai Liepājas ielā 14, Kuldīgā. 

Lasīt visu >>

Priedainē top jauna katlumāja

08/09/2017

Turpinās aktīvs darbs pie jaunās Priedaines katlumājas celtniecības, lai to šogad varētu pabeigt.

Lasīt visu >>

Ozolos – videonovērošana

06/09/2017

Lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” arī Rendas pagasta Ozolu katlumāju aprīkojusi ar videonovērošanas kamerām.

Lasīt visu >>

Par krāpšanos būs jāatbild

05/09/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” turpina gatavot līgumus Kurmāles pagasta Priedaines iedzīvotājiem par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu. Jaunajos līgumos būs iekļauts punkts, kas paredz, ka par tīšu siltumskaitītāja bojāšanu būs jānes atbildība.

Lasīt visu >>