Liepājas 14 siltumu nodrošinās “Kuldīgas siltumtīkli”

14/09/2017

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izbūvēs siltumtrases pieslēgumu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamai mājai Liepājas ielā 14, Kuldīgā. 

“Ēku pieslēdzot pilsētas centrālapkurei, vairs nevajadzēs izmantot krāsns apkuri un elektriskos radiatorus, kurus izmantoja lielākā daļa ēkas nomnieku. Līdz šim elektrisko radiatoru izmantošana ziemas aukstajos mēnešos radīja pamatīgu noslodzi ēkas elektrosistēmai,” pastāstīja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ēku sistēmu inženieris, projekta izstrādātājs Ervīns Šteinbergs.

Īstenojot jauno projektu, jāizbūvē 20 metri ārējie siltumapgādes tīkli no rūpnieciski izolētām caurulēm, lai maksimāli novērstu siltuma zudumus. Šos izbūves darbus realizēs “Kuldīgas siltumtīkli” par saviem finanšu līdzekļiem. Savukārt pārējos ieguldījumus – iekšējo siltumapgādes tīklu izbūvi – segs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Pieslēgums ēkas iekšējiem siltumtīkliem tiks izbūvēts ēkas pagrabā, kur arī ierīkos siltuma sadales un regulēšanas mezglu.

Plānots ēkā izbūvēt radiatoru apkures sistēmu, uzliekot tērauda radiatorus ar telpas termoregulatoriem.

Apkures sistēmai tiks nodrošināta divpakāpju regulēšana, kas nozīmē, ka automātiska apkures regulēšana tiek nodrošināta siltummezglā, vadoties no āra temperatūras, kā arī ar radiatoru termoregulatoru palīdzību katrs lietotājs pēc nepieciešamības temperatūru varēs paaugstināt vai samazināt.

Ēkas siltumapgāde paredzēta no katlu mājas Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6.

Būvniecības pasūtītājs ir “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludinātajā iepirkumā Nr. KKP/2017/4 “Siltumtrases pieslēgums un iekšējo siltumapgādes tīklu izbūve Liepājas ielā 14, Kuldīgā” uzvarēja SIA “Grobiņas SPMK”, kas darbus plāno paveikt līdz 2017. gada 7. novembrim.

Jāpiebilst, ka daļai ēkas, kuru izmanto pensionāru apvienība “Rumbiņa”, jau ir izbūvēta centralizētā siltumapgāde, kuru jau nodrošina “Kuldīgas siltumtīkli”.

Nams Liepājas ielā 14 ir divstāvu administratīvā ēka 1120 kvadrātmetru platībā. Būvniecības gads – 1920.

ANITA ZVINGULE