Informācija "Atmodu" un "Upeskalnu" iedzīvotājiem

27/09/2017

Iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājās "Atmodas" un "Upeskalni" Kurmāles pagasta Priedainē, līgumi ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli" par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu nebūs jāslēdz, jo SIA "Kuldīgas siltumtīkli" slēgs savstarpēju līgumu ar šo māju apsaimniekotāju SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". 

Šo māju iedzīvotājiem saglabāsies līdzšinējā kārtība maksājumu veikšanā.

Iepriekš informējām, ka apkures nodrošināšanu Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines ciemā no SIA “Centrs” ir pārņēmusi SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, tādēļ dzīvokļu īpašnieki/īrnieki aicināti parakstīt jaunos līgumus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Virši”, “Skalbes”, “Līgotnes”, “Silavas”, “Priedes”, „Tērces”, “Kalves”, "Meldri" un "Viļņi" dzīvokļu īpašnieki/īrnieki aicināti ierasties SIA “Centrs” (“Tērcēs”-2, Priedainē, Kurmāles pagastā), kur līdz 9. oktobrim varēs parakstīt jaunos līgumus ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Līgumus, uzrādot īpašumtiesību apliecinošu dokumentu, varēs parakstīt: pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, otrdienās no 13.00 līdz 16.00, bet ceturtdienās un piektdienās no 8.00 līdz 12.00.

Savukārt pēc 9. oktobra līgumus būs iespēja parakstīt SIA “Kuldīgas siltumtīkli” birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā. 

Atgādinām, ka apkures nodrošināšanai Priedainē SIA “Kuldīgas siltumtīkli” būvē jaunu, ar šķeldu kurināmu katlumāju, kuras jauda būs 1,5 MW.

Jaunās katlumājas adrese – “Siltums”, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads.

Ēkas būvniecība sākās 1. augustā, to plānots pabeigt līdz 31. oktobrim.

Līdz apkures sezonas sākumam jaunā katlumāja vēl nebūs pilnībā gatava, tādēļ sākumā apkure tiks nodrošināta ar dīzeļdegvielas katlu, kas nākotnē šajā katlumājā kalpos kā rezerves risinājums apkures nodrošināšanai.

Katlumāju būvē SIA “Kurzemes Jumti”, pievedceļus – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, siltumtrases un ūdensvada pievadus, un kanalizācijas aku – SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet elektropieslēguma pievadus, iekšējos elektrotīklus, ugunsdrošības signalizāciju un zibensaizsardzību – SIA “KCE”. Apkures iekārtas piegādās uzņēmums “AGB Serviss”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “3D Birojs”, būvuzraudzību – SIA “BaltLineGlobe”. Projekta autors – SIA “3D Birojs”.

Siltumenerģijas tarifs Priedaines ciemā tiks nodrošināts tāds pats kā Kuldīgas pilsētā – 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

ANITA ZVINGULE