Dzīvokļa īpašniekiem jāinformē mājas apsaimniekotājs par nepieciešamību padot siltumu

28/09/2017

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pamazām uzsāk apkures sezonu Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos. 

Atgādinām, ka kārtība, kādā notiek apkures pieslēgšana, ir šāda – dzīvokļu īpašnieki vēršas pie savas mājas apsaimniekotāja ar ierosinājumu uzsākt apkures sezonu, savukārt mājas apsaimniekotājs informē par to SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Siltuma tarifs novadā nav mainījies, un paaugstinājumi arī netiek plānoti. Siltumenerģijas tarifs ir 49,80 eiro par 1 MWh plus PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

ANITA ZVINGULE