Mūsu darbības rezultāti un galvenie izaicinājumi

30/05/2022

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš 26. maija Kuldīgas novada domes sēdē deputātiem pastāstīja par uzņēmuma darbības rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa vēlēja arī šo gadu aizvadīt ar tik labiem rezultātiem.

Par uzņēmuma darbības rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem informē A.Aniņš:

Pieaudzis elektroenerģijas pārdošanas apjoms

SIA “Kuldīgas siltumtīklu” peļņa pērn bija 390 000 eiro. Tā veidojās no vairāku veiksmīgu apstākļu sakritības. 2021. gads uzskatāms par rekordgadu elektrības ražošanā Kuldīgas koģenerācijas elektrostacijā. Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā vēl par 40% pieauga elektroenerģijas pārdošanas apjoms.

Nedaudz palīdzēja arī ziema, jo 2021. gada ziemas aukstuma dēļ, salīdzinot ar 2020. gadu, pārdotās siltumenerģijas apjoms pieauga aptuveni par vienu ceturto daļu.

Arī šķeldas cenu izdevās iegādāties ievērojami lētāk – gandrīz par 15% lētāk. Liela daļa šķeldas tika iepirkta vasarā, kas palīdz nodrošināt zemāku apkures tarifu, jo ziemā šķelda ir deficīts un to par zemu cenu ir grūti iegādāties.

Pēdējā pusotra gada laikā esam ievērojami samazinājuši siltuma zudumus, par ~30%. Tas panākts, samazinot siltumtrasēs temperatūru, atslēdzot vājās vietas, kā arī vasaras mēnešos noslēdzot trases, kurās nav patēriņš.

Arī savā saimniecībā sakārtojām siltummezglus, un vienā no saimniecībām atslēdzām siltumu vispār, pārceļoties darbiniekiem uz kopējo Lapegļu ielas katlumājas ēku.

Īpašs prieks par Priedaini, kur pērn pilnībā nomainījām siltumtrases ar rūpnieciski izolētām. Tāpat sakārtojām ēku pagrabus, izbūvējot siltummezglus, kā rezultātā Priedainē samazinājām zudumus no 30% uz 8%. Tas ir necerēti labs rezultāts!

Iepriekšējā gadā darba apjoms siltuma zudumu samazināšanā bija ļoti liels. Uz priekšu siltuma zudumu samazināšana ies ne tik strauji, jo efektīvākos risinājumus esam veikuši. Tālāk iesim soli pa solim. Jau šogad gandrīz iekļaujamies zudumu apjomā, kas ir noteikts ar MK noteikumiem, kas ir gandrīz 17%.

Peļņas izlietojums

Sedzam iepriekšējo gadu zaudējumus, kuri ir 300 000 eiro apmērā. Visiem zināms, ka ir ļoti smaga enerģētikas krīze. Mūs tā skāra jau no pagājušā gada rudens. Sākumā vēl varējām strādāt ar vasarā uzkrāto šķeldu, kuras cena bija vidēji 10 eiro par berkubu. Tad šobrīd cena ir dubultojusies – tā ir 20 eiro un pat nedaudz vairāk par berkubu. Mūsu kopējie izdevumi par šķeldu līdz šim ir bijuši 550 – 650 tūkstoši eiro gadā, tad tagad jārēķinās, ka šī summa būs divas reizes lielāka. Tas viennozīmīgi atstās iespaidu uz mūsu finansēm. Šobrīd, tāpat kā visi siltumapgādes uzņēmumi, aktīvi domājam par tarifa jautājumu.

Vēl ļoti būtiska nepieciešamība ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu nostabilizēšana. 2020. gadu noslēdzot, uzņēmumam bija grūti nomaksāt nodokļus. Šogad esam izveidojuši uzkrājumu ar ko varam nodrošināt stabilu darbību, bez satraukumiem, vai varēsim norēķināties ar piegādātājiem. Arī šķeldas piegādātājiem maksājumu termiņu esam saīsinājuši – tagad spējam norēķināties jau nedēļas laikā, nevis mēneša laikā.

2022. gadā plānotie lielākie darbi

Kuldīgas galvenā katlumāja Lapegļu ielā ir celta pirms 15 gadiem. Visi trīs katli (mazākais – 1,5 megavatu un divi lielie – 5 megavatu katli) tikuši ik pa laikam atjaunoti un uzturēti, bet laiks dara savu un tie savu mūžu ir nokalpojuši. Pirmais, mazākais katls jau ir pasūtīts un vasaras vidū varēsim veikt tā nomaiņu, uzstādot jauno. Otrajam katlam atjaunosim  kurtuvi, automātiku un visu pārējo.

Domājot par attīstību un katlu mājas atjaunošanu, mums izdevās pieteikties pēdējai kārtai Eiropas finansējuma saņemšanai, kā rezultātā varēsim izbūvēt dūmgāzu kondensatoru. No izplūstošo dūmgāzu temperatūras, iegūsim vēl papildu jaudu, kas būs līdz ~20% no tās jaudas, ko saražojam ar esošajiem katliem! Tas nozīmē, ka tādējādi tiks ietaupīts arī uz šķeldu.

Pieaugs tarifs

Turpinoties esošajai situācijai pasaulē, jārēķinās, ka par 15% varētu pieaugt siltumenerģijas tarifs. To varam prognozēt uz rudeni.

Parādu apjoms samazinās

Ar parādniekiem situācija ir stabila. Pēdējos piecus gadus kopš aktīvi tiek strādāts ar debitoriem, parādu apjoms pamazām samazinās. Šajā pavasarī esam piesaistījuši juristu, kas palīdz atrisināt pašus sāpīgākos jautājumus, kas sakrājušies vairāku gadu garumā.

Prieks, ka avansa maksājumi, kad tiek samaksāts par siltumu uz priekšu, arī ir saglabājušies augstā līmenī.

Pateicība

Dažādu izaicinājumu piesātinātā laikā, patiess prieks par Kuldīgas novada lokālpatriotiski noskaņotiem uzņēmējiem, kuri “Kuldīgas siltumtīklus” nodrošina ar šķeldas piegādēm. Vēlos īpaši izcelt un pateikt paldies ZS “Pūces” un SIA “AJG plus”. 

 

Attēlā: SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš 26. maija Kuldīgas novada domes sēdē deputātus informē par uzņēmuma darbības rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem.

Skrundas TV video