Cenu aptauja par granulu iegādi katlumājai Rumbas pagastā

Publicēts: 04/06/2019 13:43

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi - granulu iegādes cenām katlumājai Rumbas pagastā.

Plānotais (aptuvens) granulu iegādes daudzums pa mēnešiem Kuldīgas novada, Rumbas pagasta, Mežvaldes ciema katlumājai:

 

 

Kuldīgas novada Rumbas pagasta Mežvaldes ciema k/m

 

 

aptuvenais daudzums, t

2019

oktobris

20

novembris

30

decembris

45

2020

janvāris

40

februāris

40

marts

35

aprīlis

30

kopā

 

240

 

granulu transporta veids

pneimotransports

Lūdzam iesniegt Jūsu uzņēmuma cenu piedāvājumu granulām, pieņemot, ka:

- tās ir „*industriālās” granulas;

- „**premium” klases granulas;

- cena tiek fiksēta uz visu apkures sezonu;

- piegādes vieta – „Manģenes - 6”, Rumbas ciems, Mežvaldes pagasts, Kuldīgas novads;

- piegādājamais daudzums 1 reizē - līdz 22-23 t.

Apmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no granulu piegādes brīža. Līgumi par granulu piegādi var tikt noslēgti ar vairākiem piegādātājiem vienlaicīgi.

Cenu piedāvājumu var iesniegt arī tad, ja granulas ir pieejamas rūpnīcā un piedāvātajā cenā transporta izmaksas netiek iekļautas. Šādā gadījumā, izvērtējot piedāvājumus,  cenai tiks piesummētas transporta izmaksas (SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pirks pakalpojumu), kas veidojas, lai nogādātu granulas no rūpnīcas līdz katlu mājai.

Lūdzam savus piedāvājumus atsūtīt uz e-pastu: siltums@kuldiga.lv  vai  artis.roberts@kuldiga.lv,  vai pa pastu: SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 līdz 18.06.2019.

Telefons jautājumiem: 63323721, 28314075 (Artis).

Valdes priekšsēdētājs: A.Roberts

 

*Industriālās granulas - relatīvais mitrums – līdz 10%, siltumspēja - no 4.2 MWh/t, pelnu saturs - līdz 1.5%.

**Premium granulas - relatīvais mitrums – līdz 10%, siltumspēja - no 4.6 MWh/t, pelnu saturs - līdz 0.7%.