Iepirkumi 2019

Cenu aptauja par granulu iegādi katlumājai Pelču pagastā

Publicēts: 04/06/2019 13:53

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi - granulu iegādes cenām katlumājai Pelču pagastā.

Cenu aptauja par granulu iegādi katlumājai Rumbas pagastā

Publicēts: 04/06/2019 13:43

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi - granulu iegādes cenām katlumājai Rumbas pagastā.

Cenu aptauja par šķeldas piegādi

Publicēts: 04/06/2019 11:26

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā - Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Cenu aptauja par kurināmās malkas piegādi

Publicēts: 04/06/2019 11:17

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par kurināmās malkas piegādēm uz nākamo apkures periodu (20.06.2019.- 31.05.2020.).