Iepirkumi 2020

Cenu aptauja par šķeldas piegādi

Publicēts: 21/05/2020 13:54

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludinātā cenu aptauja par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā - Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6 kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Par granulu iegādes cenām katlumājai Pelču pagastā

Publicēts: 21/05/2020 13:49

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies cenu aptauja par granulu iegādi. Kopumā saņemti seši piedāvājumi par 2’680 tonnām. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Laskana-Mežs” (Pelču un Mežvaldes katlumājām) un SIA "HAG" par granulu piegādi „Big Bag” maisos. Rezerves līgumus ir izvēlēts slēgt ar  SIA "Akvarius", SIA "SBE Latvia Ltd.", SIA "Pellet 4Energia".

Par granulu iegādi katlumājai Rumbas pagastā

Publicēts: 21/05/2020 13:42

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies cenu aptauja par granulu iegādi. Kopumā saņemti seši piedāvājumi par 2’680 tonnām. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Laskana-Mežs” (Pelču un Mežvaldes katlumājām) un SIA "HAG" par granulu piegādi „Big Bag” maisos. Rezerves līgumus ir izvēlēts slēgt ar  SIA "Akvarius", SIA "SBE Latvia Ltd.", SIA "Pellet 4Energia".

Par granulu iegādes cenām uz noliktavu Stacijas ielā 6, Kuldīgā

Publicēts: 21/05/2020 13:36

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies cenu aptauja par granulu iegādi.  Kopumā saņemti seši piedāvājumi par 2680 tonnām. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Laskana-Mežs” (Pelču un Mežvaldes katlumājām) un SIA "HAG" par granulu piegādi „Big Bag” maisos. Rezerves līgumus ir izvēlēts slēgt ar  SIA "Akvarius", SIA "SBE Latvia Ltd.", SIA "Pellet 4Energia".

Cenu aptauja par malkas iegādi

Publicēts: 21/05/2020 13:30

2020. gada 6. jūlijā noslēgusies cenu aptauja par kurināmās malkas piegādēm. Kopumā saņemti pieci piedāvājumi par 3200 kubikmetriem. Izvērtējot visus piedāvājumus, pamatlīgumi par piegādēm tiks slēgti ar SIA “Lateira” un MPKS “Mežsaimnieks”.