Cenu aptauja par šķeldas piegādi

Publicēts: 04/06/2019 11:26

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi katlumājām Kuldīgā, Kuldīgas novadā - Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, kā arī katlumājai Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

LĪGUMA PROJEKTS

Kopējais nepieciešamais šķeldas apjoms 2019./2020. g. apkures sezonā (no 01.10.2019. līdz 31.05.2020.) ir 50 000 ber.m3.

- Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem.

- Aptuvenie šķeldas piegādes daudzumi pa mēnešiem tiek atrunāti ar katru piegādātāju individuāli.

- Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek veikta 65 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Atsevišķos gadījumos apmaksa var tikt noteikta līdz 30 dienām no piegādes veikšanas brīža un par šo tiek panākta vienošanās ar potenciālo piegādātāju pirms līguma noslēgšanas (šādai rīcībai par pamatu tiek ņemta līdzšinējā sadarbība, šķeldas kvalitāte, kvalitātes nemainīgums, piegādes regularitāte).

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2019. gada 18. jūnija pulksten 17. 00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāatsūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv vai artis.roberts@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

1)     Aptuvenais vēlamais piegādes apjoms ber.m3 apkures sezonā (cik jūsu uzņēmums gatavs piegādāt laika posmā no 01.10.2019. līdz 31.05.2020.).

2)     Šķeldas piegādes cena:

2.1. Nomaļu, malkas šķeldai......... eur/ ber.m3 ;

2.2. meža, zaru šķeldai......... eur/ ber.m3 ;

Ja plānots piegādāt tikai viena veida šķeldu, tad norāda cenu tikai tam šķeldas veidam, ko plānots piegādāt.

Pēc piedāvājumu saņemšanas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.