Vēsture

1977. gada janvārī tika dibināta Kuldīgas rajona Apvienoto katlumāju un siltumtīklu direkcija.

Uzņēmuma augstākstāvošā organizācija bija Kuldīgas rajona TDP Izpildkomiteja un Latvijas PSR Komunālās Saimniecības Ministrija.

Sākumā Kuldīgas pilsētā darbojās 3 katlu mājas:

 • Oktobra laukumā, tagad Pilsētas laukumā (katlu skaits/marka: 1-"Universal 5", 1 - "Minska 1", 1 - "KIVILI", un 1 - "BK-2 (paneļu)");
 • Zinātnes ielā, tagad Parka ielā, (katlu skaits/marka: 6 - "Minska 1");
 • Gagarina ielā, tagad Piltenes ielās (katlu skaits/marka: 3 - "RK-1.6").

Kā kurināmo izmantoja destilātu (neattīrīta dīzeļdegviela), bet vēlāk Parka kaltu mājā kā kurināmo izmantoja mazutu. Katrā katlu mājā strādāja 4 strādnieki vairākās maiņās.

Līdz 1984. gada 1. janvārim Kuldīgā klāt bija nākušas vēl vairākas katlu mājas, kuras kurināja ar akmeņoglēm:

 • Centrālā slimnīcas (vecā Kuldīgas slimnīcas k/m, katlu skaits: 3 - "Minska 1" un 1 - "E-1/9T");
 • Macpāna ielā (tagad Planīcas ielas k/m, katlu skaits/marka: 3 - "Minska 1", 1 - "Tula 1", 2 - "Universal 5");
 • Padomju ielā (tagad Baznīcas ielas k/m, katlu skaits/marka: 3 - "Universal 6");
 • Kuldīgas 3. vidusskola (tagad Centra vidusskolas k/m, katlu skaits/marka 3 - "Universal 6M");
 • Marksa ielā (tagad Mucenieku ielas k/m, katlu skaits/mark: 3 - "Universal 5");
 • Autostacijas k/m (Stacijas ielā, katlu skaits/marka: 1 - "Strebeļ");
 • Sporta skola (Kalna ielā 6 k/m, kurināja ar destilātu (neattīrīta dīzeļdegviela), katlu skaits/marka: 2 - "Minska 1").

Sākotnēji uzņēmuma pārziņā bija arī Skrundas pilsētas 5 katlumāju darbības nodrošināšana. Skrundas pilsētas katlumājās kā kurināmo izmantoja akmeņogles.

Skrundā bija šādas katlumājas:

 • Skrundas 1.vidusskolas k/m (katlu skaits: 2 - "Universal 5");
 • Skrundas bērnudārza k/m (katlu skaits: 2 - "Universal 5 M");
 • Skrundā, Saldus ielas k/m (katlu skaits: 3 - "Minska");
 • Skrundā, slimnīcas k/m (katlu skaits: 2 - "Universal 5");
 • Skrundā, Raiņa ielas k/m (katlu skaits: 2 - "Universal 6 M").

Katlumāju apkurei ar oglēm nebija ne īpaša Valsts plāna, ne sevišķas atļaujas un ogles rajonu izpildes komiteja saņēma un ar rīkojumiem izdalīja katlu māju direkcijām atkarībā no katlu mājas uzstādīto katlu skaita un markām.

1987. gada 1. oktobrī katlu direkcija iekļauta Kuldīgas rajona Dzīvokļu komunālās saimniecības ražošanas apvienības sastāvā (Kuldīgas rajona TDP Izpildkomitejas 18.08.1987. lēmums Nr.150).

No 1988. gada 1. oktobra Kuldīgas rajona Dzīvokļu komunālās saimniecības ražošanas apvienības "Latvijas Siltums" sastāvā (Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas 04.08.1988. pavēlē Nr.136; Kuldīgas RIK 20.09.1988. lēmums Nr.202).

No 1991. gada 15. aprīļa direkcija pārdēvēta par Kuldīgas rajona Valsts siltumtīklu uzņēmumu (R/a "Latvijas Siltums" 10.04.1991. pavēle Nr.20-r).

1994. gada oktobrī uzņēmumam pievienoja Kuldīgas rajona pašvaldības uzņēmumu "Kuldīgas Siltums".

Pamatojoties uz 1997. gada 2. oktobra Kuldīgas pilsētas domes lēmumu Nr.288, ar 13.10.1997. Kuldīgas rajona Valsts siltumtīklu uzņēmuma nosaukums ir mainīts uz Kuldīgas pašvaldības uzņēmumu "Kuldīgas siltumtīkli".

Pamatojoties uz 2002. gada 15. augusta Kuldīgas pilsētas domes sēdes protokola Nr.15 punktu Nr.1, ar 01.10.2002. Kuldīgas pašvaldības uzņēmums "Kuldīgas siltumtīkli" ir reorganizēts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas siltumtīkli". SIA "Kuldīgas siltumtīkli" nodrošināja siltumenerģijas piegādi Kuldīgas pilsētā.

Kopš 2014. gada rudens, SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pārņēma arī centralizētās siltumapgādes sistēmas Kuldīgas novada Rendas pagasta Rendā un Ozolos, Padures pagasta Padures ciemā, Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā un Pelču pagasta Pelču ciemā.

Kopš 2017. gada SIA "Kuldīgas siltumtīkli" no SIA "Centrs" pārņēmusi siltumapgādes nodrošināšanu Kurmāles pagasta Priedainē.

2018. gada 16. februārī, piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības, būvnieku un projektētāju pārstāvjiem, un citiem viesiem, svinīgi tika atklāta Priedaines jaunā katlumāja. Jaunajā katlumājā darbojas šķeldas katls ar jaudu 1,5 megavati. Projekta kopējās izmaksas ir ap 500 tūkstošiem eiro.