Kā kļūt par klientu?

Lai kļūtu par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" klientu:

1. Jāizbūvē siltumapgādes tīkla atzars no maģistrālajiem tīkliem līdz ēkai.
Atzaru būvniecību no maģistrālajiem tīkliem līdz ievadam ēkā SIA "Kuldīgas siltumtīkli" parasti veic par saviem līdzekļiem, izvērtējot finansiālās iespējas un ieguldāmo līdzekļu atmaksāšanās laiku. Katrs gadījums tiek skatīts individuāli un tam tiek piemeklēts labākais risinājums. Ņemot vērā klienta vēlmes par iespējamo siltumtrases atzara vietu, izbūves steidzamību, potenciālu (vai tikai vienam klientam vai vairākiem), SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ar klientu var vienoties par izbūves darbu finansēšanas kārtību, paredzot, ka daļu izbūves darbu finansē klients. 

2. Mājas ievadā uz siltumtīklu atbildības robežas jāuzstāda siltumenerģijas skaitītājs.
Siltumenerģijas skaitītāju (vienu gabalu uz māju neatkarīgi no tajā esošo īpašumu skaita) par saviem līdzekļiem uzstāda, pārbauda, ja nepieciešams nomaina SIA "Kuldīgas siltumtīkli".  Ja objektā ir vairāki īpašumi, piemēram, daudzdzīvokļu māja un klienti izsaka vēlmi katram īpašumam (dzīvoklim) uzstādīt atsevišķus siltumenerģijas skaitītājus, tad to vara darīt, bet par klienta līdzekļiem.

3. Jāsavieno mājas iekšējā siltumapgādes sistēma ar centralizēto siltumapgādes sistēmu.

4. Jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi.
Līguma noslēgšanai jāiesniedz īpašuma apliecinošs dokuments un pilnvara slēgt līgumu, ja līguma slēdzējs nav īpašnieks.

Ja īpašums jau ir pieslēgts centralizētajiem siltumtīkliem, bet īpašumam ir mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad jaunajam īpašniekam vai īrniekam jāvēršas SIA "Kuldīgas siltumtīkli" birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā un jānoslēdz jauns līgums par siltumenerģijas piegādi.  Līguma noslēgšanai jāuzrāda īpašumtiesību apliecinošs dokuments vai īres līgums.