Siltumnesēja t°

Siltumnesēja temperatūras grafiks uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" piederības robežas

Katlu mājas:

- Lapegļu ielā 8, Stacijas ielā 6, Kuldīgā - ŠEIT.

- Jelgavas ielā 38, Kuldīgā; Centra katlu māja, Padurē, Padures pag.; "Siltums", Priedainē, Kurmāles pag.; Graudu ielā 27, Kuldīgā; "Vārpa", Pelčos, Pelču pag.; "Katlu māja", Rendā, Rendas pag. - ŠEIT.