Cenu aptauja par šķeldas piegādēm februārī

Publicēts: 17/01/2024 19:25

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi periodam no 1. līdz 29. februārim. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 30. janvāra plkst. 13.00.

Prognozētais apjoms - 7 000 ber. m3.

Šķeldas piegāde paredzēta katlumājām Kuldīgā, Lapegļu ielā 8, un Stacijas ielā 6 un atsevišķas kravas Priedainē.

-        Piegādājamās šķeldas parametri: mitrums 30-55%, tilpummasa 265-380 kg/m3; frakcijas vidējie izmēri no 12 līdz 100 mm (pieļaujamās atkāpes skatīt tabulā); bez svešķermeņiem - akmeņi, zeme, sniegs vai ledus, metāla šķembas u.tml.; smalkās frakcijas – skuju, skaidu vai produkta izstrādes sīko daļu piejaukums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas. Šķelda nedrīkst būt ar sadalīšanās pazīmēm. Šķelda nedrīkst būt no svaigi cirstas koksnes. Pelnu saturs kurināmajā līdz 2%.

Šķeldas parametri

Daudzums masā

12 mm≤ pamata frakcijas ≤100 mm

≥75%

smalkās frakcijas <10 mm

≤5%

100 mm< rupjās frakcijas <350 mm

≤5%

 

-        Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem;

-        Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek plānota 60 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Norēķinu termiņu noteikšanai par pamatu ņemot līdzšinējo sadarbību, šķeldas kvalitāti, kvalitātes stabilitāti un piegādes regularitāti.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2024.01.30. plkst. 13.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāiesūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

Februāris

Apjoms,  ber.m3

Cena EUR/  ber.m3

Nomaļu, malkas šķeldai

 

 

Meža, zaru šķeldai

 

 

 

Pēc piedāvājumu saņemšanas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību un kvalitāti, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.

Ja divi vai vairāki Pretendenti piedāvā vienādu cenu, priekšroku dod piedāvājumam, kuram ir laba koksnes šķeldas piegādes vēsture.

Paredzamā līgumcena EUR 123 620 (pamatojoties uz janvārī iepirktās šķeldas vidējās izmaksas: nomaļu, malkas šķeldai 19,26 EUR/ ber.m3; meža, zaru šķeldai 16,06 EUR/ ber.m3).

Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.