Cenu aptauja par kokskaidu granulu iegādi/piegādi

Publicēts: 11/08/2023 17:37

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" aicina iesniegt piedāvājumu kokskaidu granulu iegādei/piegādei SIA “Kuldīgas siltumtīkli” katlumājām Kuldīgā, Padurē, Pelčos, Rendā un Mežvaldē.

UZAICINĀJUMS CENU APTAUJAI pieejams ŠEIT.

 1. Kopējais piegādājamais kokskaidu granulu daudzums ir 578 (pieci simti septiņdesmit astoņas) tonnas.
 2. Pretendents var piedāvāt piegādei arī mazāku kokskaidu granulu daudzumu.
 3. Kokskaidu granulas jāpiegādā Pasūtītāja katlumājās:

Kuldīgā: 38 t Big bag maisos;

Padurē: 36 t beramā veidā ar pneimotransportu;

Pelčos: 132 t beramā veidā ar pneimotransportu;

Rendā: 126 t beramā veidā ar pneimotransportu;

Mežvaldē: 246 t beramā veidā ar pneimotransportu.

 1. Plānojot granulu piegādes, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” par pamatu izvēlēsies Premium granulas ar relatīvo mitrumu līdz 10%, siltumspēju  no 4,6 MWh/t, pelnu saturu līdz 0,7%.
 2. Kokskaidu granulās nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu.
 3. Kokskaidu granulu piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta Pasūtītāja  atbildīgais darbinieks.
 4. Pasūtītājs katru piegādi vērtēs. Konstatējot nekvalitatīvas preces piegādi Pasūtītājam ir tiesības atteikt piegādi un izvērtēt turpmāko sadarbību.
 5. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
 6. Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek plānota 30 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža.
 7. Paredzētais piegādājamais kokskaidu granulu daudzums, atkarībā no laika vai citiem neparedzētiem apstākļiem, var tikt samazināts.
 8. Kokskaidu granulas Pretendents var piedāvāt arī bez piegādes, iesniedzot cenu aptaujas pielikumu Nr.2.

Pretendenta piedāvātā kopējā kokskaidu granulu apjoma iegādes/piegādes laiks: no līguma noslēgšanas  līdz 2024.gada 1.septembrim, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: siltums@kuldiga.lv vai iesniedzot personīgi: SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga ar norādi ka piedāvājums tiek sniegts cenu aptaujai Par kokskaidu granulu piegādi SIA „Kuldīgas siltumtīkli””.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.08.2023. plkst.16.00.

Kontaktinformācija:
Marta Rušmane, t.: 27 020 931