Cenu aptauja par šķeldas piegādēm decembrī

Publicēts: 26/11/2023 14:07

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" izsludina cenu aptauju Nr. KS/2023/CA/9
par šķeldas piegādi periodam - no 4. līdz 31. decembrim. Prognozētais apjoms 5000 ber. m3. Šķeldas piegāde paredzēta katlumājām Kuldīgā, Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 1. decembra plkst. 17.00.

-        Piegādājamās šķeldas parametri: mitrums 30-55%, tilpummasa 265-380 kg/m3; frakcijas vidējie izmēri no 10 līdz 50 mm; bez svešķermeņiem - akmeņi, zeme, sniegs vai ledus, metāla šķembas utml.; skuju piejaukums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas. Šķelda nedrīkst būt ar sadalīšanās pazīmēm. Šķelda nedrīkst būt no svaigi cirstas koksnes. Pelnu saturs kurināmajā līdz 2%.

-        Līgumus par šķeldas piegādēm plānots slēgt ar vairākiem piegādātājiem;

-        Apmaksa par šķeldas piegādēm tiek plānota 60 dienu laikā no piegādes veikšanas brīža. Norēķinu termiņu noteikšanai par pamatu ņemot līdzšinējo sadarbību, šķeldas kvalitāti, kvalitātes stabilitāti un piegādes regularitāti.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" lūdz iesniegt šķeldas piegādes cenu piedāvājumus līdz 2023.12.01. plkst. 17.00.

Piedāvājumi jāiesniedz klātienē vai jāiesūta pa pastu uz adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai jāiesūta elektroniski e-pastā: siltums@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumā jānorāda:

Decembris

Apjoms,  ber.m3

Cena EUR/  ber.m3

Nomaļu, malkas šķeldai

 

 

Meža, zaru šķeldai

 

 

 

Pēc piedāvājumu saņemšanas, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, esošo līdzšinējo sadarbību un kvalitāti, izvērtēs sadarbības iespējas un lems par līguma noslēgšanu.

Ja divi vai vairāki Pretendenti piedāvā vienādu cenu, priekšroku dod piedāvājumam, kuram ir laba koksnes šķeldas piegādes vēsture.

Paredzamā līgumcena EUR 87 500 (pamatojoties uz novembrī iepirktās šķeldas vidējās izmaksas:  nomaļu, malkas šķeldai 18,00 EUR/ ber.m3; meža, zaru šķeldai 17,00 EUR/ ber.m3).

Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.