Iepirkums par "Biomasas katlumājas Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, aprīkošanu ar dūmgāzu kondensatoru un palīgiekārtām"

Publicēts: 28/04/2023 12:05

”Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" izsludina iepirkumu "Biomasas katlumājas Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, aprīkošana ar dūmgāzu kondensatoru un palīgiekārtām", Nr. KS 2023/05.

Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” valdes priekšsēdētājs  Andris Aniņš, tālr.: 63323721, e-pasts: siltums@kuldiga.lv

Iepirkuma mērķis ir centralizētā siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā. Iepirkuma mērķa sasniegšana nodrošinās vairākus ieguvumus. Tiks samazināts kurināmā patēriņš, samazināti riski apkures pakalpojuma darbības pārtraukumiem, samazinātas ražošanas izmaksas kopumā nodrošinot stabilāku uzņēmuma darbību un paaugstinot siltuma piegādes drošību. Uzstādot elektrostatisko filtru tiks īstenotas arī prasības attiecībā uz vides prasībām, samazinot izmešu daudzumu

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 19. maijam, plkst. 10:00 Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301, personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma dokumentācija lejuplādei:  Nolikums-KS-2023-05.docx

2023. gada 9. maija grozījumi:
Lapegļu_8
Dūmenis
Grozījumi_Pielikums_protokolam_Nr2

 

2023. gada 12. maija grozījumi: ŠEIT

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 24. maija plkst. 10.00.

2023. gada 12. maija atbildes uz Pretendentu jautājumiem: ŠEIT

2023. gada 22. maija atbildes uz Pretendentu jautājumiem: ŠEIT