Dalībnieku sapulces

 

Sapulce 1.11.2023.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildes nodrošinājumu.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2023. gada 9 mēnešu faktiskā budžeta izpilde.

Sapulce 7.07.2023.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2022. gada darbības rezultātiem.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes darba izvērtēšana.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja Andra Aniņa iesnieguma izskatīšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pagaidu valdes locekļu ievēlēšana.

Sapulce 21.04.2023.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" budžeta plānu 2023. gadam.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" finanšu un nefinanšu mērķu plānu 2023. gadam.

Sapulce 6.12.2022.

Par 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma līguma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Sapulce 1.11.2022.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" pamatkapitāla palielināšana.

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Grozījumi SIA "Kuldīgas siltumtīkli" statūtos un to apstiprināšana jaunā redakcijā.

Sapulce 17.06.2022.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada darbības rezultāti.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes darba izvērtēšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" iedalīšana kapitālsabiedrību grupā.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja atlīdzība.

Sapulce 25.04.2022.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada faktiskā budžeta izpilde.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2022. gada budžeta apstiprināšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2022. gada nefinanšu un finanšu mērķu plāna apstiprināšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Sapulce 8.12.2021.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada 9 mēn. budžeta faktiskā izpilde.

Par 2021.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma līguma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Sapulce 20.09.2021.

Grozījumi SIA "Kuldīgas siltumtīkli" statūtos un to apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada II ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde.

Sapulce 28.06.2021.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2020. gada darbības rezultāti.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes darba izvērtēšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes locekļa Arta Roberta iesnieguma izskatīšana.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā un valdes locekļu skaitu.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja atlīdzību.

Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildes nodrošinājumu SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētājam Andrim Aniņam.

Sapulce 6.05.2021.

Par atļauju SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdei slēgt kredīta līgumu un citus ar darījumu saistītos jautājumus.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada I. ceturkšņa budžeta faktiskā izpilde.

Sapulce 27.04.2021.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada budžeta apstiprināšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021. gada nefinanšu un finanšu mērķu plāna apstiprināšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Sapulce 22.01.2021.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Sapulce 30.06.2020.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes locekļu skaitu.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2019. gada darbības rezultātu izvērtēšana.

SIA  "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja un valdes darba izvērtēšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes locekļa Jura Štorha iesnieguma izskatīšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja Arta Roberta iesnieguma izskatīšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes priekšsēdētāja ievēlēšana.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes mēneša atlīdzības noteikšanu.

Sapulce 23.04.2020.

Par gada pārskata apstirpināšanu.

Sapulce 6.01.2020.

Par revidenta iecelšanu.

Sapulce 18.06.2019.

Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes locekļu sociālajām garantijām.

Sapulce 4.01.2019.

Par revidenta iecelšanu. Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2018. gada finanšu pārskata revīziju slēgt līgumu ar SIA "Revidentes Olgas Kuraševas birojs", kurai finanšu pārskata revīzija jāveic saskaņā ar Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likumu un grāmatvedības standartiem.