SIA "Kuldīgas siltumtīkli" mērķi, uzdevumi un politika

 MISIJA

Kvalitatīva centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšana Kuldīgas pilsētas un novadu pagastu   iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem.

VIRSMĒRĶIS

Sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotājiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem.

 VĪZIJA

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” – mūsdienīgs, efektīgs, pieejams, drošs un videi draudzīgs siltumapgādes uzņēmums ar labi pārvaldītu, uzturētu infrastruktūru, kompetentu un atsaucīgu personālu.

  STRATĒĢISKIE
MĒRĶI 

  • Modernas, videi draudzīgas, ar augstas efektivitātes iekārtām aprīkotas katlu mājas gan Kuldīgas pilsētā, gan novada pagastos;
  • Rekonstruēti un no jauna izbūvēti siltumapgādes tīkli, kas nodrošina nelielus siltumenerģijas zudumus;
  •  Uzlabota siltumenerģijas datu uzskaites un nolasīšanas sistēma, kas ļauj datus nolasīt attālināti;
  • Rēķinu par siltumenerģiju saņemšanu un apmaksu klientam iespējams veikt visērtākā veidā-  gan izmantojot pasta, banku u.c iestāžu pakalpojumus, gan elektroniski izmantojot jaunākās tehnoloģijas un e-pakalpojumus;
  • Tarifs par siltumapgādes pakalpojumiem ir konkurētspējīgs ar alternatīvo apkures veidu nodrošināšanas izmaksām;
  • Siltumapgādes pakalpojums tiek nodrošināts nemainīgi augstā kvalitātē- bez pārtraukumiem, siltumnesēja temperatūra- ne mazāka kā minimāli noteiktā saskaņā ar līgumu nosacījumiem (temperatūras grafiki);
  • Tiek īstenots investīciju plāns, lai nodrošinātu infrastruktūras ilgtspējīgu un nepārtrauktu darbību;
  • Uzņēmumā strādā zinoši, atsaucīgi un labi motivēti darbinieki;
  • Uzņēmums ir labs, prognozējams sadarbības partneris;
  • Uzņēmumam ir laba sadarbība ar pašvaldību, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem